گشایش اقتصادی با تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده

درحالی دولت به‌دنبال فروش اوراق سلف نفتی به عنوان طرح
گشایش اقتصادی بود که تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده می‌تواند زمینه
گشایش واقعی اقتصاد ایران را فراهم کند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک