گلپایگانی: آمریکایی‌ها هیچ وقت خیرخواه ایران نبوده اند/ سودبری ایران از مذاکره با‌ آمریکا خواب و خیال است

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه آمریکایی
ها هیچ وقت خیرخواه ایران نبوده اند گفت: ترامپ از نسل نازی ها و یک
جنایتکار است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک