یک کشاورز نمونه: دولت سازندگی خودکفایی تولید پنبه را فلج کرد

کشاورز نمونه سال‌های گذشته پنبه که اکنون تولید این
محصول را رها کرده است گفت: صدور مجوز واردات بی رویه الیاف مصنوعی و
پنبه توسط دولت سازندگی صنعت پنبه را فلج و زمین گیر
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک