ارائه گزارش عملکرد شش ماهه؛ شرط تخصیص اعتبارات سه ماهه سوم

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: هرگونه تخصیص اعتبارات
هزینه‌ای در سه ماهه سوم سال‌جاری پس از تایید گزارش عملکرد آن دستگاه
قابل اقدام خواهد بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک