ایرانی بخر، پاکستانی بخور/ اختلاط برنج داخلی با برنج وارداتی خارجی

بازار برنج این روزها با نوساناتی زیادی از جمله واردات
گسترده، افزایش هزینه های کشاورزی و اختلاط برنج روبروست که این
مسائل، کشاورزان را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک