تمام پروازها از مبدا ایران به ترکیه لغو شد

سازمان هواپیمایی کشوری از لغو تمام پروازها از مبدا
ایران به ترکیه تا اطلاع ثانوی خبر داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک