رشد اقتصاد انگلیس کمتر از پیش بینی ها کاهش یافت

یک نظرسنجی گسترده نشان داد که اقتصاد انگلیس با وجود
شدت گرفتن محدودیت های کرونایی و پایان دادن به یارانه موقت دولت برای
مشاغلی مانند رستوران ها، از آنچه ماه گذشته تصور می شد، مقاوم تر
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک