رکوردهای بی‌نظیر تولید و فروش شرکت مس در نیمه اول امسال

مدیرعامل شرکت مس گفت: تولید 140.000 تن کاتد در شش‌ماهه
اول سال 99 بی نظیرترین رکورد تولید شش‌ماهه عمر شرکت مس است که در
مقابل رقم 130.015 تن برنامه ابلاغی بیش از 8 درصد بالاتر محقق شده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک