فیچ: ریسک بروز بی ثباتی مالی در ایران بسیار کم است

مؤسسه تحقیقاتی فیچ با اشاره به این که دارایی‌های نظام
بانکی ایران به 4 برابر تولید ناخالص داخلی می‌رسد معتقد است ریسک
بروز بی‌ثباتی مالی در ایران در بازه کوتاه‌مدت بسیار محدود
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک