مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در سمت خود ابقا شد

طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران
شهرهای جدید ایران برای 3 سال در سمت خود ابقا شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک