مشکل 9 ماهه کمبود مواد اولیه صنعت پوشاک/ تولیدکنندگان: دولت پنبه در گوش کرده است

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان
پوشاک تهران گفت: 9 ماه هست مدام از کمبود مواد اولیه گله می کنیم و
هنوز بانک مرکزی و وزارت صنعت اقدامی برای رفع این موضوع انجام نداده
اند.مگر می‌شود بدون مواد اولیه کار تولیدی کرد!

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک