نخستین گام برای ارتقای راندمان نیروگاه ارومیه/ افزایش ظرفیت تولید با مصرف سوخت کمتر

در پروژه تبدیل نیروگاه ارومیه از حالت سیکل ساده گازی
به سیکل ترکیبی، شاهد افزایش ظرفیت تولید برق با مصرف سوخت کمتر به
ازای هر واحد تولید برق خواهیم بود و کاهش آلایندگی محیط زیست و
افزایش صرفه اقتصادی تولید برق از دستاوردهای این طرح
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک