نوسان قیمت ها به دلیل عرضه ناقص کالاها در بورس کالاست

عضو کمیسیون عمران مجلس از عزم جدى مجلس و دولت براى رشد
عرضه ها در بورس کالا خبر داد و گفت: نوسان قیمت ها به دلیل عرضه ناقص
کالاها در بورس کالاست.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک