همتی: رشد پایه پولی در 6 ماهه نخست امسال 5.4 درصد شد

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: گزارش‌های اولیه اداره
آمار اقتصادی حاکی از رشد 5.4 درصدی پایه پولی و رشد 15.5 درصدی
نقدینگی در پایان شش‌ماهه اول امسال نسبت به پایان سال 98
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک