پیش بینی ایجاد 350 هزار شغل با اعتبار21 هزار میلیارد تومانی در سال آینده

سخنگوی دولت درباره اشتغال زایی و رفع مشکل بیکاری گفت:
دولت تا سال آینده با صرف حدود21 هزار میلیارد تومان بستر را برای 350
هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند.کرونا یک و نیم میلیون ایرانی را بیکار
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک