آغاز ثبت نام کارگران قالیباف در تعاونی مسکن قالیبافان

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف با اشاره به ایجاد
تعاونی مسکن کارگران گفت: در راستای اعتبار 7500 میلیارد تومانی ردیف
بودجه برای تعاونی های کارگری استان تهران،ایجاد تعاونی مسکن
قالیبافان کارگران را در دستور کار داریم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک