آغاز شماره گذاری 3 هزار رنو مانده در‌ پارکینگ ها

معاون مهندسی پارس خودرو گفت: مراحل پایانی شماره گذاری
3 هزار خودروی رنو مانده در‌ پارکینگ های پارس خودرو در حال انجام است
و این خودروها به زودی به ترتیب اولویت ثبت نام به مشتریان تحویل
می‌شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک