آغاز یکصدوهشتادمین نشست عادی اوپک بعد از عدم اجماع روی تولید اوپک پلاس

یکصدوهشتادمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
دقایقی پیش با حضور وزیران نفت و انرژی این سازمان از طریق
ویدئوکنفرانس آغاز شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک