اجباری کردن بیمه تکمیلی به ضرر کارگران است

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه
بهتر است که مجلس به جای اجباری کردن طرح بیمه تکمیلی مشکلات تأمین
اجتماعی را حل کند گفت: اصل 29قانون اساسی اجرا شود مشکلات حل می
شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک