اختصاصی| پاسخ گمرک به نامه انتقادی همتی/بانک مرکزی پیشنهاد تامین ارز کالاهای اعتباری را به شورای امنیت ملی داده/ابزار کد رهگیری همچنان در دست بانک است

معاون گمرک با اشاره به اینکه خود بانک مرکزی در2نوبت،
صدور اعلامیه تامین ارز برای کالاهای اساسی وارد شده به شکل اعتباری
را تایید کرده،‌گفت: با توصیه یک مرجع نظارتی ابزار کد رهگیری همچنان
در دست بانک مرکزی است، اما قرار شد در صدور آن تسریع
شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک