اعزام وابسته بازرگانی قطر به ایران برای توسعه تجارت دو کشور

وزیر نیرو با اشاره به اراده جدی ایران و قطر برای توسعه
روابط اقتصادی گفت: تصمیم‌های گرفته شده در چارچوب تحقق اراده رهبران
دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک