افزایش ساخت و تولید مسکن بر افزایش وام خرید اولویت دارد

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش میزان تسهیلات خرید
مسکن در بهبود وضعیت بازار اثرگذار است، اما اولویت اصلی برای
ساماندهی بازار، افزایش گسترده ساخت و ساز و تولید مسکن
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک