انتشار اولین تصویر گرافیکی از سایپا P90‌/ معرفی ویژگی‌های طراحی ال 90 ایرانی

گروه خودروسازی سایپا بدون حضور رنو در ایران و با اتکا
بر دانش بومی، خودرویی جدید را بر پایه ال 90 معرفی کرده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک