انجمن زغال سنگ ایران خطاب به وزیر صنعت: ذخائر زغال‌سنگ طبس را دریابید

انجمن زغال سنگ ایران با ارسال نامه ای به وزارت صنعت
خواستار تخصیص بودجه تامین امکانات زیربنائی ذخائر زغال‌سنگ طبس
شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک