اگر مسکن غیرقانونی جرم است، جرم نساختن مسکن قانونی سنگین‌تر است

در ماجرای تخریب آلونک زن سرپرست خانوار بندرعباسی برخی
استدلال کردند که مسکن غیرقانونی را باید خراب کرد، اما همانقدر که
ساخت مسکن غیرقانونی جرم است، نساختن منزل قانونی هم جرم است و جرمش
سنگین تر است. 

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک