بانک مرکزی: مجوز واردات با ارز متقاضی از قبل وجود داشته است

بانک مرکزی اعلام کرد رویه واردات کالا از «محل ارز
متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال 97 وجود داشته و تغییر
جدیدی در این فرآیند رخ نداده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک