بوئینگ 737 مکس به آسمان اروپا بازمی‌گردد

آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا یک دستورالعمل
پیشنهادی درباره قابلیت پرواز هواپیمای بوئینگ 737 مکس منتشر کرد که
بر اساس آن، این هواپیما می تواند دوباره به آسمان اروپا
بازگردد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک