تحول ترانزیت کالا به افغانستان با افتتاح راه‌آهن خواف-هرات

مقام مسئول سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره تحول
ترانزیت کالا به افغانستان با افتتاح راه‌آهن خواف-هرات،گفت:این
خط‌آهن یکی از مهم‌ترین شریان ارتباطی ترانزیت آینده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک