ترامپ سرمایه گذاری در شرکت‌های مرتبط با ارتش چین را ممنوع کرد

دولت ترامپ به منظور افزایش فشارها بر دولت چین پس از
انتخابات آمریکا از دستور اجرایی خود برای ممنوعیت سرمایه‌گذاری
شرکت‌های آمریکایی در شرکت‌های چینی که تحت مالکیت یا کنترل ارتش چین
هستند خبر داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک