تصمیم جدید دولت برای کنترل مصرف گاز/ مشترکان خوش مصرف گاز پاداش صرفه جویی می‌گیرند

مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها در 16 آبان تا 15
اسفندماه هر سال، نسبت به دوره مشابه سال‌های 96 و 97 در میانگین دمای
یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از 10 درصد کاهش یابد، مشمول پاداش
صرفه‌جویی می‌شوند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک