توسعه مشروط شبکه بزرگراهی به 20000 کیلومتر تا پایان دولت/افزایش 2 برابری پروازهای داخلی و عبوری از آسمان ایران

وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر تا پایان دولت مانعی پیش
نیاید می‌توان بزرگراه‌های کشور را به 20 هزار کیلومتر توسعه
داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک