تولیدکنندگان مبل و صندلی ایرانی دیگر ناز عرضه کنندگان خارجی را نکشند

عرضه دو گرید جدید پتروشیمی که یکی در عرصه تولید فوم
های سرد مورد استفاده در صندلی، مبل، تشک و … کاربرد فراوانی دارد
موجب می شود که تولیدکنندگان مبل و صندلی ایرانی دیگر ناز عرضه
کنندگان خارجی را نکشند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک