جزئیات پرداخت بیش از 7 هزار میلیارد تومان وام کرونایی

تا امروز 56درصد از کل درخواست‌های رسته‌های چهارده گانه
یعنی مجموعا بیش از 5583میلیارد تومان به پرداخت رسیده و 44رصد دیگر
که معادل 4200میلیارد تومان است در فرایند پرداخت قرار
دارد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک