خط فقر در تهران 10 میلیون تومان شد

یک مدرس دانشگاه گفت: در سال 99 بسیاری از پژوهش‌ها نشان
داده که خط فقر در تهران به 10 میلیون تومان رسیده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک