دریافت وام نوسازی بافت های فرسوده الکترونیکی شد

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از دریافت
الکترونیکی تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده با همکاری بانک مسکن با
توجه به شیوع ویروس کرونا خبر داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک