دو تغییر مدیریتی در وزارت صمت با حکم رزم حسینی

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی احکامی جداگانه مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی و همچنین مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات
ایران را منصوب کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک