دو سال معافیت از حق بیمه سهم کارفرما برای بکارگیری فارغ التحصیلان

پرداخت 3درصد سهم بیمه بیکاری علاوه بر سهم 20درصدی
کارفرما توسط دولت، به کارگماری فارغ التصحیلان دانشگاهی از مهمترین
اصلاحات طرح مشوق های بیمه ای است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک