رئیس انجمن سنگ ایران: وزارت صمت از تنبیه معادن دست بردارد

انجمن سنگ ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت
و رئیس شورای عالی معادن از وی خواست تا وزارت صمت در دوره وزارت
ایشان از نگاه غیرتوسعه‌ای گذشته که فقط از بندهای تنبیهی قانون معادن
در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده، دست
بردارد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک