شناسایی 9 منطقه مساعد پرورش سیست آرتمیا در کشور

رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: امسال برای تغذیه
میگو، ماهیان زینتی، خاویاری و لارو ماهیان دریایی به 60 تا 70 تن تخم
یا سیست آرتمیا در کشور نیاز است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک