شکست ترامپ در انتخابات لزوما خبر خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی نیست

شبکه خبری پرس تی وی در گزارشی به چالش های پیش رو برای
تولیدکنندگان ایرانی درپی شکست دونالد ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا
و احتمال افزایش واردات ایران اشاره و تأکید کرد این موضوع خبر خوبی
برای آنان نیست.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک