عضو هیات مدیره انجمن فولاد: مقصر اصلی التهاب بازار فولاد، وزارت صمت است

عضو هیات مدیره انجمن فولاد در واکنش به رانت موجود در
معاملات مچینگ و فروش فولاد به مشتری هایی که صرفا کاغذی هستند گفت:
وزارت صمت با تصمیمات اشتباهی که گرفته باعث تمام اتفاقات از جمله
نابسامانی در معاملات مچینگ است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک