لله گانی: ارائه خدمات مطلوب به جامعه کارگری جزو برنامه های اصلی بانک رفاه کارگران است

مدیر عامل بانک رفاه کارگران گفت این بانک همواره تلاش
می کند تا خدمات مطلوب تری به جامعه کارگری کشور ارائه دهد و امضای
این تفاهم نامه زمینه خدمات رسانی بهتر را فراهم می
کند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک