مجلس پیگیر برخورد با متخلفان بورس است

نایب رئیس مجلس با اشاره به این که برخورد با متخلفان
بازار سرمایه می‌تواند به بازگشت بورس به جایگاه حقیقی خود کمک کند،
اعلام کرد: مجلس همچنان مجازات متخلفان را پیگیری
می‌کند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک