مخالفت رئیس جمهور با توافق دو وزیر برای واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی

در حالی وزرای صمت و جهاد کشاورزی بر سر واگذاری
اختیارات تنظیم بازار از وزارت صمت به جهاد کشاورزی توافق کرده‌اند که
رئیس‌جمهور در پی نوشتی که از سوی محمود واعظی، رئیس دفتر خود ابلاغ
کرده، به وزرا تذکر داده که حق لغو مصوبات دولت را
نداشته‌اند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک