مدیرعامل رجا: صنعت ریلی در آستانه ورشکستگی است

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا مدعی شد به دلیل عدم
همراهی سیستم بانکی، صنعت حمل و نقل ریلی در آستانه ورشکستگی قرار
دارد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک