مرغداران: تعزیرات چرا با گران‌فروشی جوجه و دان برخورد نمی‌کند؟

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور با اشاره به
گرانی قیمت جوجه یک روزه و نهاده های دامی گفت: تعزیرات حکومتی در
کنار برخورد با مرغداران با افزایش قیمت جوجه یک روزه و نهاده های
دامی نیز برخورد کند، در غیر این صورت قیمت مرغ گران تر
می‌شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک