«مرغ ایرانی»|بستۀ تشویقی وزارت جهادکشاورزی برای تولیدکنندگان مرغ آرین+ تصویر

وزارت جهادکشاورزی برای تولیدکنندگان مرغ نژاد آرین یک
بستۀ تشویقی مفصل طراحی کرده است، تصویر مؤلفه‌های این بسته را در این
مطلب ببینید.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک