منابع درآمد دولت در بودجه سال آینده باید واقعی و قابل تحقق باشد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکل کسر بودجه
دولت گفت: در لایحه بودجه سال آینده باید منابع درآمدی که برای این
سال پیش بینی می‌شود واقعی و قابل تحقق باشد و در عین حال برای این
منابع هزینه درنظر گرفته شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک