نامه خاوازی به معاون روحانی: تسهیلات ویژه کرونا جوابگوی بنگاه‌های تولیدی نیست + سند

وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به معاون رئیس جمهور
گفت: تسهیلات ویژه کرونا برای بنگاه‌های تولیدی بر حسب تعداد اشتغال
رسمی و غیررسمی جوابگوی خسارت وارده به گل و گیاه زینتی
نیست.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک