نخستین واحد پیش‌ساخته فرآورش نفت به بهره‌برداری رسمی رسید

نخستین واحد پیش‌ساخته فرآورش نفت در کشور از طریق
ویدئوکنفرانس و با فرمان رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسمی
رسید.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک